ODPADY KOMUNALNE BĘDZIE WYWOZIĆ FIRMA STRACH I SYNOWIE

Od 1 lutego 2024 roku odpady komunalne z gminy Blachownia będzie wywozić nowa firma „Strach i Synowie”.
Dotychczasowa spółka  „Eko System Bis” śmieci będzie wywozić do końca roku, a w zasadzie do końca stycznia nowego roku bo ma przedłużoną (aneksowaną) umowę.

Ważna kwestia, mieszkańcy nie muszą się martwić o pojemniki, że jeszcze stara firma je zabierze bowiem te należą do Gminy i nawet w razie zaginięcia czy zniszczenia kubła Gmina zakupuje nowe. W sumie mamy około 4 tys. sztuk pojemników.

Harmonogram odbiorów odpadów w styczniu 2024 roku znajdziemy na stronie

https://blachownia.pl/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych.html