BUDŻET POWIATU UCHWALONY. TRADYCYJNIE MAŁO CO SKAPNIE DLA GMINY BLACHOWNIA

Radni powiatu częstochowskiego przyjęli projekt budżetu na 2024 rok.
Za głosowało 18 radnych, przeciw 2, a 3 osoby wstrzymały się.
Po  stronie dochodów Zarząd powiatu zaplanował – 187 mln zł. Wydatki 189,5 mln zł. Deficyt wyniesie 2.541.728 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków oraz z kredytu bankowego w wysokości 2.341.721 zł. Na wszystkie inwestycje starostwo planuje wydać 47 mln zł. co w stosunku do 2023 roku stanowi wzrost o 2 proc. 19,5 mln zł ma pójść  na drogi. 

Największe środki mają być spożytkowane tradycyjnie na terenie gmin Kłomnice i Mykanów. Przebudowa m.in. drogi na odcinku Rzerzęczyce – Skrzydlów – Krasice -1 mln zł. Powiatówka w Starym Broniszewie -3.475.000 zł. Budowa odwodnienia w pasie powiatowej drogi Rzerzeczyce, gm. Kłomnice -525.000 zł. Budowa chodnika Skrzydlów – Adamów -100.000 zł. Przebudowa ul. Przemysłowej w Konopiskach -74 tys. zł. Starostwo za 2.328.379 zł planuje wybudować ścieżkę rowerową w Biskupicach w gminie Olsztyn. Powiat częstochowski da – 73.206 zł, gmina Olsztyn – 414.834 zł, resztę – 1.840.800 zł ma dorzucić Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych. Powiat ze środków unijnych chce też  współfinansować przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Koniecpolu.

W tym roku z powiatowego „stołu” mało co skapnie dla dużej gminy Blachownia. Chodzi o 100 tys. zł na naprawę jazu w drodze powiatowej. Był to warunek burmistrz Szymańskiej, iż Blachownia od powiatu przejmie jaz, ale dopiero po naprawie.
Pewne środki mają być przeznaczone na odbudowę ryneczku w Łojkach.  To teren powiatu. Jednak wcześniej w tym miejscu musi zakończyć się kładzenie kanalizacji, odbudowa drogi asfaltowej, a dopiero potem firma określi ile może kosztować odtworzenie ryneczku.
Niestety nie ma pieniędzy na remont ul. Wielkoborskiej i samego mostku obok ul. Mostowej, a ten, jak dowiedziałem się w starostwie, nie jest w dobrym stanie technicznym.