NA CELOWNIKU – SPACER PO INWESTYCYJNEJ BLACHOWNI ORAZ SPOTKANIE Z DZIAŁKOWCAMI

Centrum Aktywności Obywatelskiej to bardzo ważne miejsce na inwestycyjnej mapie naszej gminy.

Rodzinne Ogródki Działkowe w naszej gminie zasługują na wsparcie i promocję działań, dlatego uchwalona przez Radę , z mojej inicjatywy uchwała daje możliwość wsparcia ROD poprzez dotacje.

https://www.facebook.com/sylwia.szymanska.7315?__tn__=lC-R&eid=ARAzYrBISg0si8Y36YpZPSB33-G-7nvITK5sIa2zbV3ld2f0x0W6Mk_9XIaEbB-ITh_nOUAcrnDu5FP0&hc_ref=ARSYS3vMP97H8eyZl-c3qX-zoV4hnW_dlGxwu_ggbwO9VYFnqjQ_u6aI7e_KImBBfQY&__xts__[0]=68.ARDNPtpMzA5iTZ6VZPa1VNVuQ5bN71MxY74b2d35BErow_uPkHYjMUB_kvpFiYik1wWfFcyJZVIKvZuPfmGp3lzPiipPhQBHFz-gD3O42Qe4_dSUaebkGrVnv-YZd8oQBpps9z4orwVz31s6uk2lWV2p1bS–Sg6TzHnFLFv2xLGM0AAmN89l39QnYm7G1DUjmSPx3vWyae5Qluz6-P2ykJ04STIgf-oHMffyuU