ŁĄCZNIK Z OSTRÓW DO BLACHOWNI GOTOWY

Łącznik między ul. Partyzantów, a ul. Cmentarną jest gotowy. Dukt w lesie komunalnym ma 2,5 m szerokości i jest obłożony krawężnikiem i wysypany kruszywem kamiennym. Pojawiły się też lampy. Po zmroku znacznie zwiększą one bezpieczeństwo osób, które zdecydują się na skrót z Ostrów do Blachowni.
Na końcu ścieżki są w kopane słupki, aby nikomu nie przyszło skracać drogi samochodem. Koszt zadania 96.186 zł.