RADNI BLACHOWNI UCHWALILI BUDŻET NA 2024 ROK

Tego jeszcze nie było. Wszyscy obecni na sesji radni (13) zagłosowali za przyjęciem budżetu Gminy Blachowni na 2024 rok. I co warto podkreślić –  był to kolejny rekordowy budżet w dochodach, sięgający blisko 84 mln zł.

Przed głosowaniem burmistrz Sylwia Szymańska zapoznała radnych z projektem przyszłorocznego budżetu. Najważniejsze cyfry nowego budżetu –Planowany deficyt Gminy na 2024 rok to – 7.693.222,09 zł. Będzie on sfinansowany przychodami z kredytu – 602.104,63 zł  oraz wolnymi środkami – 7.091.117,46 zł.

Po przyjęciu projektu budżetu, burmistrz Sylwia Szymańska dziękowała Mieszkańcom Gminy, Urzędnikom i Radnym za konstruktywny dialog, merytoryczną dyskusję i wspólną pracę nad  projektem budżetu. Imponująco zapowiada się liczba i wartość inwestycji. Na zaplanowane 45 zadań przeznaczyliśmy 36,5 mln zł. Oszczędna i gospodarna polityka finansowa pozwoliła zaoszczędzić ponad 7 mln zł. To dzięki takim działaniom na przyszły rok nie podnieśliśmy podatków. Kolejny dobry i zgodny budżet świadczy o skali rozwoju naszej małej Ojczyzny ukierunkowany na komfort życia i bezpieczeństwo wszystkich Mieszkańców gminy – dodała burmistrz Blachowni.

Radni na sesji zajęli się też sprawą rozpatrzenia anonimowej skargi na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1. Rada jednomyślnie uznała, że nie będzie zajmowała się bezimiennym listem, który szkaluje inną osobę. Bo to tak samo jakby jakiś portal internetowy opisał czyjeś działania (nie wiadomo czy prawdziwe), a potem anonimowi „komentatorzy” pod artykułem ferowali wyroki, wylewając na swoją „ofiarę” drukowane pomyje. Skoro ktoś nie miał odwagi podpisać się pod skargą, to radni jej nie rozpatrywali. 

Radni w głosowaniu przyjęli jeszcze wieloletni program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, podwyższyli kryterium dochodowe, uprawniające do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Dokonali też zmian w budżecie Gminy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na ten rok 2023. Sesja zakończyła się życzeniami zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia.