SKWER ZYSKA NOWY CHODNIK


Kolejne miejsce w Blachowni odzyskuje nową świetność. 
Nieco zapomniany  skwer przy ul. Sportowej będzie miał nowy chodnik.  Także dojścia do deptaka  od Sportowej otrzymają nową nawierzchnię

Ten skwer to ulubione miejsce na odpoczynek nie tylko dla mieszkańców z ul. Sportowej.

Obecny czyli stary deptak  pamięta jeszcze naczelnika Edmunda Hucia.


Nowa inwestycja to efekt jesiennych, wspólnych  spotkań z burmistrz Sylwią Szymańska. 
Rozmowy o oczekiwaniach mieszkańców w tym przypadku ul. Sportowej odbyłem jeszcze przed projektowaniem budżetu.


Nowy chodnik pojawi się także wzdłuż stadionu przy ul. ks. Kubowicza. 

Dzisiaj w imieniu mieszkańców mogę podziękować Pani burmistrz za rozpoczęcie zadania, które zostało wpisane w budżet na 2022 rok.