WĘZEŁ CZĘSTOCHOWA – BLACHOWNIA OTWARCIE PRZED WAKACJAMI

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o utrudnieniach na trasie DK 46. W związku z budową zjazdu z drogi opolskiej na A1 zmotoryzowanych czekają dalsze utrudnienia.
Prace w DK-46 pozwolą na wprowadzenie kolejnego etapu organizacji ruchu – przełożenia ruchu wahadłowego na przeciwną jezdnię – relacji Częstochowa – Opole.


Kolejnym krokiem będzie sfrezowanie nawierzchni starej jezdni, po której dotychczas odbywa się ruch i wykonanie w całości nowej konstrukcji jezdni. Prace przy układaniu wierzchniej warstwy nawierzchni – ścieralnej, planujemy zakończyć w drugiej połowie maja.
Pozostanie również wykonanie robót melioracyjnych, prac wykończeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni. Ostatnim elementem będzie wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.


GDDiA chce, aby do wakacji kierowcy mogli korzystać z węzła Częstochowa – Blachownia. W najbliższych dniach wbudowanych zostanie łącznie prawie dwa tysiące ton masy mineralno-asfaltowej. Dwie warstwy nawierzchni, podbudowa i wiążąca, zostaną ułożone na odcinku 170 m DK-46 oraz prawie 200 m łącznic i ronda węzła Częstochowa-Blachownia.