WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTÓW W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH

Niedawno podawałem wyniki majowych egzaminów ósmoklasistów uczniów z naszej gminy.

Blachownia Miasto

j. polski – 70 proc.,  matematyka – 55, j. angielski – 67 

Blachownia ob. wiejski 

j. polski – 68 proc., matematyka – 60,  j. angielski – 69.

A jak w tych ogólnych wynikach prezentują się poszczególne szkoły w gminie?

Szkoła Podstawowa Nr 1 

j. polski 72 proc.,  matematyka – 54, j. angielski – 66

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach

j. polski – 69 proc.,  matematyka – 63,  j. angielski – 71

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

j. polski – 61 proc.,  matematyka – 59,  j. angielski – 72

Szkoła Podstawowa w Cisiu  

j. polski – 63 proc., matematyka – 52, j. angielski – 63

Dane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.