25 LAPTOPÓW DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Urząd Miejski w Blachowni informuje – Gmina pozyskała grant w wysokości 70 tys. zł na zakup laptopów i zestawów słuchawkowych, w konkursie organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.


Nowego zestawy trafiły już do szkół:
9 sztuk do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Blachowni,
7 do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Blachowni,
6 do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Łojkach,
3 sztuki do Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu.

Dyrektorzy użyczyli przekazany im przez Burmistrz Blachowni Sylwię Szymańską sprzęt 21 uczniom i 4 nauczycielom.
W celu sprawnego zorganizowania nauki zdalnej szkoły w naszej gminie już w kwietniu wypożyczały uczniom laptopy i tablety, które były na wyposażeniu szkół.
Obecnie Burmistrz Blachowni we współpracy z dyrektorami szkół podstawowych przygotowuje wniosek do kolejnego konkursu „Zdalna Szkoła Plus”, aby wesprzeć w zdalnej edukacji uczniów z wielodzietnych rodzin. Na ten cel nasza gmina będzie mogła pozyskać do 55 tys. zł.

foto UM www.blachownia.pl