WYBRALIŚMY ŁAWNIKÓW

Na środowej sesji radni jednomyślnie uchwalili zmiany w tegorocznym budżecie Gminy, podjęli uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Blachownia

oraz określili zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego. Radni w tajnym głosowaniu, z trzech kandydatów, wskazali także dwóch ławników.

Ławnikami do 2023 roku z naszej Gminy będą Krystyna Chętkowska (Sąd Okręgowy) i Waldemar Kieca (Sąd Rejonowym – zakres prawa pracy).

W wolnych wnioskach jedna z mieszkanek z ul. Sienkiewicza w imieniu mieszkańców prosiła, aby Gmina porozumiała się ze starostwem Powiatu Częstochowskiego i wybudowała nowy chodnik wzdłuż ul. Sienkiewicza (od ul. DPS do Ośrodka).

-Chodnik może służyć zarówno pieszym jak i rowerzystom – podpowiadała mieszkanka, która podkreślała. -Kiedyś też byłam radną i wiem, że najważniejsze jest zdrowie. A ten chodnik od wielu lat stwarza zagrożenie dla osób starszych, które np. udają się do ośrodka zdrowia.
Nowy chodnik, który leży w drodze powiatowej czyli należy do starostwa częstochowskiego, bezwględnie jest potrzebny. Pamiętam gdy w pierwszej kadencji zgłaszałem ten problem i potrzebę budowy także chodnika za przychodnią do ul. Skłodowskiej, to wtedy nie spotkało się to z aprobatą większości Rady, bowiem wówczas były ważniejsze wydatki i podkreślano, że chodnik jest powiatowy.

Dzisiaj problem powraca. Standardowa ścieżka z kostki brukowej (także rowerowej) kosztuje 200 zł – 1 m długości na 2 metry szerokości. Przy długości tego chodnika wzdłuż ul. Sienkiewicza (450 m i szerokości 3 metrów), a do tego należy doliczyć projekt budowy, przestawienie lamp ulicznych, bowiem od początku były one źle umiejscowione, to koszt inwestycji może przekroczyć nawet ponad pół mln zł.