RAPORT O STANIE GMINY

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast do 31 maja br. mają obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy.
Raport o stanie samorządu muszą przedstawiać także zarządy powiatów i województw. Raport burmistrz w Blachowni trafi w postaci specjalnej gazetki.