RADNI ODWOŁALI PRZEWODNICZĄCĄ

Pani Edyta Mandryk nie jest już przewodniczącą Rady Miejskiej w Blachowni. 7. radnych do porządku obrad wtorkowej sesji złożyło stosowny wniosek.Pani Edyta Mandryk proponowała, aby dzisiejszą sesję podzielić na dwie części, a głosowanie nad jej odwołaniem przenieść na czwartek. Radni jednak w głosowaniu nie wyrazili na to zgody i przystąpili do procedury odwoławczej.
Za odwołaniem przewodniczącej Rady głosowało, aż ośmiu radnych, przeciw było jedynie dwóch. Dwie osoby wstrzymały się od głosowania.