PRAŻYNKA DO REMONTU

Znamy firmę, która przeprowadzi rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe w budynku handlowo-usługowym wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Blachowni – tzw. prażyka. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BAUTERM Jędrzejewski, Bugajczyk, Nowaczek. Firma przeprowadzi prace rewitalizacyjne na kwotę 2.715.810 zł brutto. 95 proc. kosztów wykonania prac, w części przeznaczonej do użytku publicznego, zostanie pokrytych ze środków unijnych. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2018 roku.
foto UM Blachownia