NOWY KAPŁAN W PARAFII ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Decyzją metropolity częstochowskiego, ks. Dawid Szymoniak będzie pełnił służbę kapłańską w parafii w Blachowni. Prefekt przez ostatnie 5 lat pracował w parafii Rozprzy (między Radomskiem, a Piotrkowem Trybunalskim), która powstała w XI wieku. Co ciekawe z Blachowni do parafii Rozprzy w 1949r przeszedł ks. kan. Marian Kubowicz.

Ks. Dawid, który pochodzi z Walichnowa z parafii św. Marcina Biskupa z diecezji kaliskiej, święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 2015 roku.