NIE PODNOSIMY PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI

W dzisiejszej sesji udział wzięło 15 radnych. 9. na sali, 6. online.

Radni m.in. głosowali nad stawkami opłat od nieruchomości. Burmistrz Sylwia Szymańska zaproponowała, aby utrzymać dotychczasowe stawki i nie podnosić kwot. Radni jednomyślnie przychylili się do propozycji.


.

Burmistrz przy zmianach w budżecie gminy i WPF informowała, że zmniejszamy dochody o 7 mln 258 tys zł bowiem w tym roku wiadomo, że Blachownia nie otrzyma dotacji do budowy kanalizacji.