KSIĘŻYCOWA PRAWIE GOTOWA


Po 50 latach kiedyś ul. Armii Ludowej, a dzisiaj Księżycowa, doczekała się nowej nakładki asfaltowej i chodnika. Koszt inwestycji to 200 tys. zł.


Co ważne ulica ta jest jednokierunkowa. Wjeżdżać można tylko od ul. Partyzantów, a wyjeżdżać tylko w prawo na DK 46 czyli od ul. Częstochowską.

Ważne pytaniem czy na tej ulicy będzie można zatrzymywać pojazdy. Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym, art. 49. ust. 1 pkt. 7 wyjaśnia „Zabrania się zatrzymania pojazdu na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu” Są drogi, na których parkowanie po lewej stronie nie jest zabronione”.