BUDŻET OBYWATELSKI 2023 WARTOŚĆ ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW WYNIOSŁA 711.850 ZŁ

Znamy zgłoszone zadania w Budżecie Obywatelskim  na 2023 rok.1. WYMIANA OGRODZENIA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŁOJKACH.

Zgłaszający wycenił zadanie na 20.000 zł

2. ZAKUP STROJÓW LUDOWYCH DLA ZESPOŁU BLACHOWIANKICena – 9.600 zł

3. PLAC ZABAW NA OSIEDLU MIODOWA

Wartość projektu 52.722 zł

4. WSZYSTKO DLA DZIECI
Doposażenie placu zabaw przy blokach w Łojkach oraz organizacja czasu wakacyjnego – letnie kino familijne na terenie Szkoły Podstawowej w Łojkach.  Wycena – 21.369 zł

5. BEZPIECZNY ZALEW W BLACHOWNI
Zakup pontonu z silnikiem i wyposażeniem, pas ratowniczy,  lina ratownicza wraz z przyczepą lekką, dwóch kombinezonów suchych oddychających, dwa kaski ratownicze i dwie kamizelki asekuracyjne – 33.000 zł

6. LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI Z SOŁECTWA KONRADÓW

Wartość zadania – 8.151 zł

7. REMONT I MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CISIUWycena – 30.711 zł

8. DOPOSAŻENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH W NOWEJ GORZELNIDoposażenie miejsc wspólnej integracji dla mieszkańców sołectwa Nowej Gorzelni. Koszt  – 22.520 zł

9. POPRAWA ESTETYKI CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO W STAREJ GORZELNI

Wykonanie i montaż wiaty grillowej – 24.867 zł

 10. BUDOWA WIATY OGRODOWEJ

… na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z modernizacją paleniska – 48.000 zł

11. DOWIESZENIE LAMPY PRZY ULICY KOPALNIANEJKoszt – 3.000 zł

12. WYRAZÓW RAZEM KULTURALNIE 2023

Organizacja zajęć edukacyjnych, spotkania integracyjne, wyjazdy do teatru, muzeum i na wycieczki – wycena – 15.000 zł.

13. DOPOSAŻENIE TERENÓW REKREACYJNYCH SOŁECTWA WYRAZÓWStojaki na rowery, wyposażenie placu zabaw na ul. Wyścigowej, zakup i montaż osłony plandekowej do altany przy ul. Podmiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy kapliczce przy ul. Wyścigowej – 14.394 zł

14. BUDOWA DREWNIANEJ ALTANY OGRODOWEJ PRZY PLAŻYpo północnej stronie zalewu wraz z drewnianą podłogą –  39.285 zł

15. BUDOWA WIATY ROWEROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W BLACHOWNI

Koszt – 18 .000 zł

16. ZAGOSPODAROWANIE TERENU GMINY BLACHOWNIA NA PLACU KONSTYTUCJIBudowa nowych miejsc parkingowych. Ustawienie ławeczek i stolików
Ozdobne nasadzenia, dróżki wysypane ozdobnymi kamieniami oraz cięcie pielęgnacyjne drzew – 167.000 zł

17. BUDKI LĘGOWE DLA JERZYKÓW ORAZ MNIEJSZYCH PTAKÓW PARKOWYCH 

Pomóżmy jerzykowi, a on pomoże nam w walce z komarami. Ptaki te zjadają w ciągu doby do 30 tys. owadów. Zakup i zawieszenie budek lęgowych na blokach mieszkalnych, by zadomowić i uratować przed wyginięciem jerzyków. Koszt – 8.550 zł

18. BUDOWA OŚWIETLENIA SOLARNEGO NA UL. NOWOWIEJSKA

Zakup i montaż 6 sztuk lamp ulicznych solarnych  – 90.000 zł

19. BUDOWA OŚWIETLENIA SOLARNEGO NA UL. GÓRNICZEJ

Zakup i montaż 1 lampy ulicznej solarnej.  15.000 zł

20. WYMIANA OŚWIETLENIA W SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  W BLACHOWNI NR 3 NA ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE TYPU LED JASNA I EKOKoszt – 13.200 zł

21. MINI PARK W OSTROWACH

Zakup i montaż stołu z ławkami plus kosze na odpadki – 10.000 zł.

22. PLAC ZABAW MARZEŃ – MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY ZALEWIE W BLACHOWNI

Utworzenia nowoczesnego placu zabaw dla dzieci przy zalewie w Blachowni. Obecnie używany sprzęt jest wysłużony i nieatrakcyjne wizualnie. W ramach zadania plac zabaw zostanie ogrodzony, a na terenie zamontowane: zestaw zjeżdżalni wraz z rurami, ścianką wspinaczkową i mostkami, karuzela tarczowa z siedziskami, huśtawka podwójna i bocianie gniazdo, podwójna huśtawa ważka oraz piaskownica edukacyjna. Koszt zadania – 124.993 zł.

23. WYKONANIE CHODNIKA WZDŁUŻ BLOKÓW PRZY UL. MIODOWEJ 3, 4, 5.

Koszt zadania  – 37.500 zł

24. DAJEMY SZANSĘ LEPSZEGO ROZWOJU SPORTOWEGO – POPRAWA BAZY SPORTOWEJ ORAZ WYPOSAŻENIA UKS ORLIK BLACHOWNIA

Doposażenie pomieszczenia socjalnego (szatnie) przy boisku treningowym ,,Sahara” w ławki oraz stolik, a także stojak na rowery. Wycena na 45.000 zł

25. ZAKUP URZĄDZENIA O NAZWIE WERTYKULATOR SPALINOWY

Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców. Koszt – 5.500 zł

26. WYKONANIE PRZEPUSTU WRAZ Z MOCOWANIAMI

Wykonanie przepustu wraz z mocowaniami co umożliwi odprowadzenie wody z pasa drogowego. Wartość zadania – 6.000 zł.

Co warto zauważyć, że wartość złożonych wszystkich projektów wynosi 711.850 zł. Do rozdania zaś jest 350 tys. zł.