BLACHOWNIAÑSKIE ŁABĘDZIE 2

W tym roku po raz drugi burmistrz Blachowni wręczy swoje statuetki.

Łabędzie bo o nie chodzi będą wręczone w 5 kategoriach: Pro Publico Bono za działalność społeczną i charytatywną. Przedsiębiorca – firma roku,  Sport, Turystyka i Zdrowie,  Animator Kultury -Edukator Roku – oraz „Łabędź platynowy” za całokształt .

Jak informuje Urząd Miejski statuetki mogą być przyznane osobom fizycznym, prawnym, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom, podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej, obywatelom i instytucjom innych państw.

Burmistrz zachęca wszystkich do składania wniosków do 30 kwietnia br. Wręczenie wyróżnień w miesiącu maju.  Szczegóły na www.blachownia.pl