BLACHOWNIA W LICZBACH


Jak informuje Polska w liczbach – Gmina Blachownia liczy 12.787 mieszkańców, z czego 52,5 proc. stanowią kobiety, a 47,5 proc. mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba osób zmalała o 4,1 proc. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Mieszkańcy gminy Blachownia w 2020 roku zawarli 33 małżeństwa, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 25,2 proc. mieszkańców gminy Blachownia jest stanu wolnego, 59,8 proc. żyje w małżeństwie, 3,2 proc. mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,2 proc. to wdowy/wdowcy. Gmina Blachownia ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -114. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,83 na 1000 mieszkańców gminy Blachownia.
W 2020 roku urodziło się 77 dzieci, w tym 46,8 proc. dziewczynek i 53,2 proc. chłopców. Średnia waga noworodków to 3.370 gramów.
Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.


W 2019 roku 48,1 proc. zgonów w gminie Blachownia spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,0 proc. zgonów w gminie Blachownia były nowotwory, a 4,7 proc. zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Blachownia przypada 14.79 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.
W 2020 roku zarejestrowano 146 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 125 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Blachownia 21.
W tym samym roku zameldowały się 3 osoby z zagranicy. Zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę. Daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 59,4 proc. mieszkańców gminy Blachownia jest w wieku produkcyjnym, 15,5 proc. w wieku przedprodukcyjnym, a 25,1 proc. mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

źródło www.polskawliczbach.pl