ZIMOWE TELEFONY 34/327-04-09 LUB 721 212-225

Z pługami, które powinny odśnieżać nasze drogi, jest jak ze św. Mikołajem. Wszyscy o nich mówią zimą, ale nikt ich nie widział. Pługi pojawiają się jak św. Mikołaj, gdy wszyscy śpią. Parząc na pierwszy dzień ataku śnieżnej zimy można być zadowolonym połowicznie.

Niestety od lat nasze ulice na osiedlu WM są tak odśnieżane, że potem brejaludzie topią się w brei śniegowej. Od lat firma odśnieżająca drogi na osiedlu zgarnia śnieg z jednego pasa bo na drugim stoją auta. Po godz. 9 gdy ulice są już puste pługi już się nie pojawiają. A potem breja czy sterty niezgarniętego śniegu zamarzają.

Dzisiaj ewidentnie drogowcom pomagała odwilż. Pani burmistrz Blachowni na poniedziałkowej sesji zapowiadała, że poda numer telefonu, pod który mieszkańcy będą mogli zgłaszać wszelkie uwagi na temat odśnieżania.

Na stronach Urzędu czytamy. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. W przypadku tych dróg wszelkie uwagi i wnioski należy przekazywać pod numer 34 327-04-09 wew. 106 lub 107 w godz. 7–15 lub elektronicznie: zp@blachownia.pl. W pozostałym czasie interwencje będą możliwe na numer komórkowy: 721 212-225.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.