STANOWISKO BURMISTRZA BLACHOWNI

 Szanowni Państwo

W minionym roku budżetowym 2016 zrealizowaliśmy wiele ważnych dla naszej gminy inwestycji:

-dokończyliśmy budowę strażnicy OSP

-oddaliśmy do użytku nowe targowisko „Mój Rynek”

-kompleksowo zmodernizowaliśmy Przedszkole nr 2 przy ulicy Żeromskiego

-po wielu latach zaniedbań dostosowaliśmy przedszkole w Łojkach do przepisów ppoż.

-ostatecznie rozliczyliśmy, od lat niezapłaconą inwestycję budowy Hali Sportowej, -zakupiliśmy na własność Gminy sztuczne lodowisko

-przygotowaliśmy koncepcje kanalizacji całej Gminy i rozpoczęliśmy budowę kanału sanitarnego w Ostrowach

-położyliśmy nawierzchnię asfaltową na ulicach Rolniczej, Sportowej, Cisowej, Sadowej

-wykonaliśmy kompleksową dokumentację projektową oczyszczenia zbiornika, co pozwoliło nam skutecznie w br. zdobyć ponad 12 mln zł dofinansowania na realizację tego zadania

-udało się również przygotować i uchwalić najważniejsze dokumenty strategiczne, dzięki którym Blachownia została skierowana na konsekwentną drogę rozwoju.

W samym tylko 2016 roku pozyskaliśmy z UE prawie 2 i pół mln złotych, co jest kwotą przewyższającą wszystkie dotacje unijne pozyskane w sumie 4. lat poprzedniej kadencji.

Szanowni Państwo

Jestem dumna z tego, co udało się zrealizować  i dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i wspierają w codziennej, konsekwentnej pracy na rzecz rozwoju naszej Gminy.

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni podejmowali uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Blachowni za rok 2016. Z wielką przykrością informuję, że uchwała ta nie została podjęta ze względu na brak wymaganej liczby głosów koniecznych do jej podjęcia. 7. radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, wymagana liczba to 8.

Za głosowali radni: Marek Kułakowski, Małgorzata Bernat, Tomasz Czech, Tomasz Rećko, Paweł Hreczański, Henryk Kania i Tadeusz Borek. Dziękuję tym radnym za udzielone poparcie, odpowiedzialne podejście i realną ocenę naszych wspólnych osiągnięć.

Radni: Cezary Osiński i Jacek Rogut byli przeciwni udzieleniu absolutorium. Mają takie prawo, ale niestety nie wskazali, jakie błędy w wykonaniu budżetu przyczyniły się do podjęcia takiej decyzji.

Wynika z tego, że ważne dla Państwa inwestycje i działania zrealizowane w roku 2016 nie są przez tych radnych akceptowane, czyli może trzeba było nie dokańczać budowy remizy? Nie troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i nie remontować przedszkoli?  Nie kończyć sądowego sporu w sprawie hali tylko opłacać kolejnych biegłych i radców prawnych narażając naszą Gminę na kolejne ogromne wydatki? Nie inwestować w lodowisko, bo przecież dzieci mogły dalej ślizgać się po zamarzniętym stawie, a kanalizacja – też trzeba było nie podejmować się tej inwestycji, a akurat jest realizowana w dzielnicy radnego, który jest temu przeciwny. Może nie trzeba było przygotowywać dokumentacji na odmulenie zbiornika i nie sięgać po 12 mln zł? Skoro radni tego nie akceptują? Chyba ktoś już zapomniał o złożonym ślubowaniu, z resztą o tym, co ślubowali zapomnieli także inni radni, którzy z premedytacją nie przyszli na sesję, mimo takiego obowiązku, bo albo mięli inne, ważniejsze zajęcia, albo po prostu już wyjechali na urlop nie dopełniając swoich obowiązków wobec Państwa i wobec Gminy.

Nie wiem, kto wczoraj poniósł porażkę? Ja czuję się wygraną, tak dobrych wyników i osiągnięć Gmina Blachownia jeszcze nie miała. Możecie to Państwo porównać w tabeli umieszczonej na naszej stronie UM, a historia na pewno oceni to właściwie. Wstyd mi natomiast za radnych, którzy dobrowolnie decydując się na reprezentowanie mieszkańców w samorządzie, biorąc za to publiczne pieniądze i nieodpowiedzialnie podchodzą do swoich obowiązków.

Na wczorajszej, najważniejszej w roku sesji Rady Miejskiej nieobecni byli: Edyta Mandryk, przewodnicząca Rady Miejskiej, Irena Popczyk, Sebastian Cierpiał, Katarzyna Borycka i Paweł Pyda. Oceńcie ich sami.

Jeszcze raz dziękuję za gratulacje i poparcie słusznych działań wyrażone wczorajszym głosowaniem.  Brak uchwały w sprawie absolutorium nie rodzi dla mnie, ani dla Gminy żadnych skutków. Pracujemy dla Państwa i dla Blachowni dalej.  

 

                                                                            Sylwia Szymańska

                                                                          Burmistrz Blachowni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.