ŁAWNICY, MŁODZIEŻOWA RADA I SPRAWA BYŁEGO SOŁTYSA CISIA

sesja

To chyba najważniejsze kwestie poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Blachowni. Radni w tajnym głosowaniu wybrali nowych ławników na kadencję 2016-2019.

osinskiPani Krystyna Chętkowska będzie pracować w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, panowie Waldemar Kiec i Andrzej Gliński w Sądzie Rejonowym.

 

 

 

Radni na wniosek Pani Edyty Mandryk przewodniczącej Rady jednogłośnie dali zielone światło na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Blachowni. Teraz w ciągu 3 miesięcy muszą odbyć się wybory do tej Rady.

mandrykRadni wyrazili też zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 11/15 oraz dokonali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Na zakończenie sesji Rada po zapoznaniu się z wnioskami Pana Pawła Gąsiorskiego byłego sołtysa Cisia uznała w głosowaniu, że nie ma potrzeby, aby tą sprawą zajmowała się Komisja Rewizyjna.

Radni większością głosów ostatecznie uznali, że zwołanie spotkania sołeckiego 11 września br., podejmowane tam uchwały, łączenie z odwołanie ze stanowiska sołtysa Pana Gąsiorskiego było zgodne z prawem. Nie było także naruszenia prawa w sprawie rozplakatowania uchwał zebrania wiejskiego. Oznacza to, że Pan Gąsiorski powinien oddać pieczątki i tablicę sołtysa nowej Pani sołtys Joannie Hepner.

Dodaj komentarz