W GORZELNI BUDUJĄ MOP I KLASY

W Gorzelni w gminie Blachownia rozpoczęła się budowa Miejsca Obsługi Podróżnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym stanowiska do kontroli nacisków osi i mas całkowitych pojazdów. Inwestycja za 71.135.460 zł, którą realizuje konsorcjum firm: Bitum z siedzibą w Lipiach Śląskich oraz Drog-Bud z Lubojenki, obejmuje MOP Gorzelanka Wschód, Gorzelanka Zachód, Wierzchowisko Wschód, Wierzchowisko Zachód i Obwód Utrzymania Autostrady Lgota.


W MOP Gorzelanka Wschód i Zachód powstaną w I klasie, znajdą się stanowiska postojowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie. Na MOP-ach klasy I dopuszcza się wyposażenie w obiekty małej gastronomii. Termin zakończenia prac – 29 kwietnia 2022 roku.

JUTRO PRÓBNY EGZAMIN


Od jutra ósmoklasiści w całej Polsce przystępują do próbnych egzaminów. W środę uczniowie od godz. 9 piszą test z języka polskiego. W czwartek z matematyki, a piątek z języka angielskiego.

Wszystkim uczniom próbnie życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.

Testy z wszystkich przedmiotów, które organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, będą się odbywać w reżimie sanitarnym.
Egzaminy właściwe dla ósmoklasistów rozpoczną się 25 maja.

CZEKAMY NA BUDKI I… JERZYKI

Jak informuje Pani Nina Popenda (nieoficjalnie „matka chrzestna” od jerzyków w Blachowni), już w sobotę 20 marca, w ramach Budżetu Obywatelskiego Blachownia, zostaną zamontowane luksusowe apartamenty dla niezwykle lotnych i pożytecznych jerzyków.

Podziękowania należą się burmistrz Blachowni za błyskawiczne uruchomienie środków na zakup i montaż budek, które być może jeszcze tej wiosny będą w zainteresowaniu tych małych ptaków. Wiadomo, że jerzyki już do nas lecą z Afryki. Zapraszamy do Blachowni.

SZCZEPIENIE OD A DO Z

Duńskie władze poinformowały w czwartek o wstrzymaniu szczepień przeciwko COVID-19 preparatem AstraZeneca po zgonie osoby, która przyjęła szczepionkę.

Rząd Islandii zdecydował o wstrzymaniu podawania tej szczepionki po doniesieniach, że może powodować niebezpieczne dla zdrowia zakrzepy krwi.

Norweskie władze wstrzymały w czwartek szczepienia przeciw COVID-19 preparatem AstraZeneca.

Austria zawiesiła szczepienia jedną partią prepartu AstraZeneca po tym, jak jedna osoba zmarła.

Estonia wstrzymała czasowo szczepienia jedną serią szczepionki od AstraZeneca.

Litwa tymczasowo wstrzymała szczepienia tym preparatem z jednej partii.

Paulette Lenert, minister zdrowia Luksemburgu, powiedziała, że kraj przestał podawać dawki szczepionki produkowanej przez AstraZeneca.

Łotwa zdecydowała na czasowe zawieszenie szczepień jedną serią szczepionki AstraZeneca – nr ABV5300.

We Włoszech, po śmierci zaszczepionego tym preparatem 43-letniego żołnierza, Agencja Leków zabroniła podawania szczepionki z partii o numerze ABV2856 i zapowiedziała wnikliwe badania oraz analizę dokumentacji.

Rumunia jest kolejnym europejskim krajem, który wstrzymał szczepienia przeciwko koronawirusowi preparatem firmy AstraZeneca w związku z podejrzeniem, że może on powodować zakrzepy krwi.

W Bułgarii wydano zakaz stosowania leku od AstraZeneca. Minister zdrowia Kirił Angelov poinformował w piątek, że rzeczywistą przyczyną decyzji była śmierć kobiety po szczepieniu.

W piątek pięć wspólnot autonomicznych Hiszpanii ogłosiło tymczasowe wstrzymanie szczepień przeciwko koronawirusowi szczepionkami firmy AstraZeneca.

Rząd Tajlandii w piątek podjął decyzję o wstrzymaniu się z rozpoczęciem szczepień z użyciem szczepionki AstraZeneca

W niedzielę, 14 marca, eksperci medyczny Irlandii poinformowali, że szczepienia tym preparatem powinny być zawieszone.

Na czasowe, do 29 marca, wstrzymanie szczepień produktem firmy AstraZeneka zdecydowała się także Holandia.

Odpowiedzialna za dopuszczanie do obrotu leków w Szwajcarii, Agencja Produktów Terapeutycznych odmówiła zatwierdzenia szczepionki firmy AstraZeneca. Jej zdaniem obecnie jest za mało danych, aby preparat ten mógł być stosowany skutecznie w zapobieganiu COVID-19.

Resort zdrowia w Niemczech poinformował o zawieszeniu szczepień preparatem AstraZeneca.

Szczepienia AZ zawiesza Cypr.

Takie informacje, za ministerstwami zdrowia europejskich krajów podaje Onet.

O szczepionkę AZ był pytany polski minister zdrowia. Adam Niedzielski powiedział, że nie ma planów, aby wstrzymywać podawanie tego preparatu.

PSONI – NABÓR DO PROJEKTU


„Nasz dom – naszą szansą” Dzienny Dom Pomocy w Blachowni, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w partnerstwie z Gminą Blachownia ogłasza nabór do projektu „Nasz dom – naszą szansą” Dzienny Dom Pomocy w Blachowni, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.
 
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad co najmniej 16 kobietami i 8 mężczyznami z niepełnosprawnością (ON) i/lub
osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu gminy Blachownia poprzez
zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Blachowni (DDP).
Rekrutacja odbywać się będzie poprzez złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z
załącznikami (jeśli dotyczy) oraz oświadczenie kandydata:
1.Poprzez podpisany skan dokumentów na adres ddpblachownia@psoni.czest.pl
2.Osobiście od 15 marca 2021 roku w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12-15 w biurze projektu przy ul. Sienkiewicza 15 w Blachowni. 
Wszelkie Informacje udzielane są pod nr tel. 798 926-582 w godz. 8-15 w dni robocze lub pod adresem e-mail: ddpblachownia@psoni.czest.pl

BLACHOWNIA – TRZECIA FALA PANDEMII

Coraz dramatyczniejsze wieści nadchodzą z polskich szpitali. W szpitalu w Blachowni też jest bardzo trudna sytuacja. Zostało kilka wolnych łóżek i jeden respirator, który za chwilę może być zajęty. Zauważyliśmy też, że w trzeciej fali pandemii do naszej węzłowej jednostki trafiają coraz młodsi pacjenci – mówi Janusz Adamkiewicz, dyr. Szpitala im. Rudolfa Weigla w Blachowni.

PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU


19 marca w blokach przy ul. Żeromskiego oraz ks. Kubowicza 1, 2, 3, 4, 6 i 8 wystąpią planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Wyłączenie prądu nastąpi między godz. 8-9 oraz 14.30-15.30.

POŻAR W STRASBURGU – SKUTKI ODCZUWALNE W BLACHOWNI

Pożar w serwerowni w Strasburgu był tak poważny, że nawet Gazeta Wyborcza w Częstochowie opisuje, że skutki tego odczuła także biblioteka w Blachowni.


Dyrekcja Miejskiej Biblioteki w podczęstochowskiej Blachowni rozpoczęła powiadamianie swych czytelników o utraceniu ich danych osobowych w wyniku pożaru w centrum danych firmy OVH we francuskim Strasburgu.
Więcej na stronie GW.

Foto Archiwum OVH Strasburg – Antoine Bonin Twitter.

NIE WIE KTO PODRZUCAŁ OPONY, NIE WIE KTO JE PODPALIŁ


W niedziele około godz. 15 strażacy odebrali sygnał o palących się oponach przy ul.Górniczej. Pożar, który był widoczny z kilku kilometrów, gasiły 4 zastępy straży pożarnej. Według ustaleń policji spaleniu uległ teren o powierzchni 10m kw. Brak strat materialnych. Właściciel terenu oświadczył, że opony składowane były bez jego wiedzy i zgody. Kto podrzucał stare opony tego nie wie. Zapewniał, że nie ma nic wspólnego z pożarem.
Czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenia prowadzi miejscowa policja.
Inna kwestia to, jadąc ulicą Górniczą widać, że do lasu podrzucane są nie tylko zużyte opony. Teren ten powoli staje się śmietniskiem.

Foto: dzięki uprzejmości Państwa Magdaleny i Krzysztofa Polaków.

11 MARCA OBCHODZIMY DZIEŃ SOŁTYSA


Życzenia od władz Blachowni w imieniu wszystkich sołtysów w naszej gminie, przyjmowała Joanna Hepner z Cisia.
Warto wspomnieć, że Urząd sołtysa powstał na przełomie XII i XIII wieku. Pierwszym sołtysem zostawał zasadźca, który reprezentował interesy feudała. W średniowiecznym systemie prawnym pełnił on funkcję wiejskiego sędziego. Wtedy takie stanowisko czy urząd zajmował miejscowy chłop. Z czasem urząd sołtysa zyskiwał na znaczeniu. Zdarzało się, że funkcja ta była dziedziczona i przewyższała pozycję drobniejszych szlachciców. No cóż sołtys potęgą jest i basta. Dzisiaj sołtysi to lokalni liderzy działający na wsiach, a sołectwo to jednostka pomocnicza w każdej gminie.
W Polsce mamy 40.447 sołtysów z czego 60 procent stanowią mężczyźni. W Blachowni mamy 6 sołtysów w tym 2 panów.

NOWY SKARBNIK GMINY BLACHOWNIA

Gmina Blachownia będzie mieć nowego skarbnika. Burmistrz Sylwia Szymańska przedłożyła Radzie Miejskiej kandydaturę Edyty Hoppe, dotychczasowej głównej księgowej ZMK. Jednak to radni ostatecznie zdecydują o wyborze skarbnika. Bo zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, na wniosek burmistrza.

Edyta Hoppe, związana z Blachownią, obecnie mieszka w Częstochowie. Posiada wykształcenie wyższe.

Zastępcą nowej Pani skarbnik ma zostać Małgorzata Pisula, z referatu finansowego UM w Blachowni.

EDYTA HOPPE NOWYM SKARBNIKIEM GMINY


Edyta Hoppe została nowym skarbnikiem Gminy. Kandydatkę Radzie zaproponowała burmistrz Blachowni. Za tym wyborem głosowali wszyscy radni czyli 15 osób.


Nowa skarbnik ma 49 lat, ukończyła studia magisterskie na Politechnice Częstochowskiej (specjalność rachunkowość). Na stanowisku głównej księgowej w Częstochowie pracowała m.in. w Miejskim Przedszkolu Nr 3 i w Szkole Podstawowej Nr 36 oraz w Częstochowskim Centrum Świadczeń. Edyta Hoppe może się pochwalić certyfikatami z zakresu księgowości z Ministerstwa Finansów. Ostatnio zajmowała stanowisko głównej księgowej w ZMK.


Po sesji Edyta Hoppe już na poważne przymierzyła się do fotela skarbnika.