PSONI – NABÓR DO PROJEKTU


„Nasz dom – naszą szansą” Dzienny Dom Pomocy w Blachowni, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w partnerstwie z Gminą Blachownia ogłasza nabór do projektu „Nasz dom – naszą szansą” Dzienny Dom Pomocy w Blachowni, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.
 
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad co najmniej 16 kobietami i 8 mężczyznami z niepełnosprawnością (ON) i/lub
osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu gminy Blachownia poprzez
zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Blachowni (DDP).
Rekrutacja odbywać się będzie poprzez złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z
załącznikami (jeśli dotyczy) oraz oświadczenie kandydata:
1.Poprzez podpisany skan dokumentów na adres ddpblachownia@psoni.czest.pl
2.Osobiście od 15 marca 2021 roku w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12-15 w biurze projektu przy ul. Sienkiewicza 15 w Blachowni. 
Wszelkie Informacje udzielane są pod nr tel. 798 926-582 w godz. 8-15 w dni robocze lub pod adresem e-mail: ddpblachownia@psoni.czest.pl