NOWY SKARBNIK GMINY BLACHOWNIA

Gmina Blachownia będzie mieć nowego skarbnika. Burmistrz Sylwia Szymańska przedłożyła Radzie Miejskiej kandydaturę Edyty Hoppe, dotychczasowej głównej księgowej ZMK. Jednak to radni ostatecznie zdecydują o wyborze skarbnika. Bo zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, na wniosek burmistrza.

Edyta Hoppe, związana z Blachownią, obecnie mieszka w Częstochowie. Posiada wykształcenie wyższe.

Zastępcą nowej Pani skarbnik ma zostać Małgorzata Pisula, z referatu finansowego UM w Blachowni.