WÓJT GMINY PORAJ WYGRAŁA Z PAWŁEM GĄSIORSKIM

Wójt Gminy Poraj informuje.

27 listopada 2019 r. przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie z powództwa Katarzyny Kaźmierczak przeciwko Pawłowi Gąsiorskiemu o naruszenie dóbr osobistych. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy korzystny dla Katarzyny Kaźmierczak Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, w którym sąd stwierdził naruszenie przez Pawła Gąsiorskiego dobrego imienia powódki i nakazał opublikowanie przeprosin w zawnioskowanej przez powódkę formie. Poza publicznym przeproszeniem powódki, pozwany ma zapłacić kwotę 2.000 zł na wskazany przez nią cel społeczny tj. na rzecz Fundacji Pomocna. Wyrok jest prawomocny.

„Dziękuję wszystkim tym, którzy nie wątpili, że taki musi być finał. Tak, długo to trwało. Czas uczy pokory, ale tylko tych, którzy mają czyste sumienie. Ten, który mieni się być „dziennikarzem” cierpliwy nie był. Atakował raz po raz, nie czekając na decyzje wymiaru sprawiedliwości. Z tą ostateczną prawdopodobnie też się nie zgadza, bo jak mawiał ulubiony filmowy bohater Polaków: „prawo prawem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie” – podsumowuje wyrok Katarzyna Kaźmierczak.Jak się okazuje to nie jedyna sprawa samorządowców przeciwko temu panu.