SPRAWA DOPŁAT DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA – UM ODPOWIADA

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców domów wielorodzinnych z terenu Gminy Blachownia informujemy, iż Wspólnoty Mieszkaniowe jak i Spółdzielnie Mieszkaniowe miały i mają nadal możliwość korzystania programów dofinansowujących inwestycje związaną z szeroko rozumianą termomodernizacją, w tym również wymianę źródeł ciepła.

Jakie programy dostępne były w 2018r.:
I. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach prowadził nabór wniosków na działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. Nabór wniosków odbywał się w terminie 29 grudnia 2017r. do 29 sierpnia 2018r. Dofinansowanie obejmowało:
-modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
-likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,
-budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

II. Konkurs nr. POIS/1.7.2/3/2018 : Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.
Obecnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków w konkursie Nr POIS/1.7.1/4/2019
Termin składania wniosków to 29 marca – 27 maja 2019 roku. Dostępne środki to 100 mln zł.
Przedmiotem konkursu jest głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w zakresie: wymianą okien, drzwi zewnętrznych, modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, wymianą oświetlenia części wspólnych na energooszczędne, przebudową systemów grzewczych, budową/przebudową systemów wentylacji mechanicznej, przebudową systemów chłodzących i budową/przebudową klimatyzacji ,wprowadzeniem systemów zarządzania energią.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
-spółdzielnie mieszkaniowe,
-wspólnoty mieszkaniowe,
-jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,
-podmioty będące dostawcami usług energetycznych na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego,
-porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Ogłoszenie o naborze można znaleźć na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-1-4-2019.html

W lipcu 2019r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ma uruchomić program 4.6 „Czyste powietrze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z budżetem 28 mln. Dofinansowanie obejmie projekty przewidujące wymianę lub modernizację indywidualnych źródeł ciepła wraz z ewentualnymi pracami termomodernizacyjnymi.


Komentarz
Pismo dowodzi, że już w zeszłym roku mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych czy Spółdzielni Mieszkaniowych mieli prawo oczekiwać, że w ich imieniu zarządcy czy administratorzy mogli składać odpowiednie wnioski np. na budowę instalacji gazowych wraz z montażem pieców. W tym przypadku Gmina nie miała prawa składać takich dokumentów za lokatorów, bowiem to WM czy SM były beneficjentami. Szkoda, że przespano pierwszy rok, odsyłając ludzi do Gminy wmawiając im, że to jest w gestii Urzędu. Szkoda bo można było sięgnąć nawet po 85 procent wartości danego zadania.