PO NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI

Radni wybrali zespół opiniujący kandydatów na ławników.

.

W Blachowni na 4 lata zostanie wybranych 3 ławników po jednym do Sądu Okręgowego, Sądu Rejonowego i Sądu Pracy.

Rada na sesji określiła też górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z gminy Blachownia.

Radni wyrazili zgodę na przekazanie 25 tys. zł na fundusz poprawy warunków lokalowych Komisariatu Policji w Blachowni. Chodzi m.in. o remont toalet.

Niestety na sesji nie zjawił żaden przedstawiciel KP z Blachowni, a szkoda bo wiemy, że jest nowa komendantka komisariatu i chętnie byśmy poznali panią podkomisarz Joannę Beneś. Pamiętam, że kiedyś gdy policja potrzebowała wsparcia finansowego od samorządu na sesjach zjawiali się komendant wraz z zastępcą. Dzisiaj odbywa się to na zasadzie przesłanego pisma z Katowic.

W zmianach w budżecie radni przekazali 500.000 zł dla strażaków w Cisiu na zakup nowego wozu strażackiego. 858 tys. zł dał też Urząd Marszałkowski w Katowicach. Nowy pojazd ma kosztować 1 mln 512 tys. zł.

Ostatnia sprawa to decyzja o remoncie ul. Górniczej.  Blachownia dostała 466 tys. zł drugie tyle teraz dołoży Gmina.