RUSZAJĄ PRACE NA OBWODNICY

Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że zakończyła się procedura wyłonienia wykonawcy kontynuacji budowy autostrady A1 na odcinku Częstochowa Blachownia – Częstochowa Północ. Dalsze roboty poprowadzi konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe z Wrocławia (to firma, która prowadziła prace na terenie Blachowni) BUDIMEX z Warszawy oraz BUDPOL z Częstochowy.

Zakres prac to wykonanie robót zabezpieczających na ciągu głównym, roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych, włącznie z wykonaniem podbudowy z betonu chudego, nawierzchni z betonu cementowego, również roboty wykończeniowe obiektów inżynierskich. Jednocześnie przygotowujemy postępowanie przetargowe na dokończenie prac na tym odcinku A1. Te zamówienie będzie obejmowało wykonanie zakresu niezbędnego do uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego, warunkującej udostępnienie tego 21 km odcinka autostrady. Są to między innymi elementy BRD, ekrany akustyczne, oświetlenie węzła Rząsawa, ogrodzenie pasa drogowego autostrady.
GDDKiA obiecuje, że całość prac zabezpieczających ma zostać zrealizowana do 15 listopada.
Więcej na stronie głównej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad