RADNI PODNIEŚLI EKWIWALENT DLA STRAŻAKÓW


Radni Blachowni ustalili wyższą stawkę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z OSP naszej gminy za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. W głosowaniu 10 radnych było za, przy 2 wstrzymujących się. Rada ustaliła – 20 zł za wyjazd do akcji i 7 zł za udział w szkoleniu.

Od 2015 roku nasza gmina na OSP w Blachowni i w Cisiu ze środków własnych i pozyskanych z zewnątrz wydała  3.058.756 zł. M.in. na dokończenie budowy strażnicy OSP w Blachowni, na ochronę przeciwpożarową, utrzymanie i uzupełnienie sprzętu, na ubezpieczenie strażaków, pojazdów i strażnic plus ryczałty kierowców, na podwyżkę ekwiwalentu i na zakup pojazdów.

Za zwiększonymi stawkami dla strażaków głosowało 10 radnych.

 

.