ŁĄCZNIKI KORCZAKA-ŻEROMSKIEGO DO BANKOWEJ GOTOWE


.

Tak było


A tak jest


Dana obietnica stała się faktem. Obiecywaliśmy gruntowny remont dwóch łączników (od ul. Korczaka do Żeromskiego – przed blokiem 2A oraz do Bankowej – za blokiem 2) i dzisiaj mówimy – są gotowe.

-Jak powiedział mi Krzysztof Imiołek, radny Blachowni ponad dwóch kadencji, te odcinki dróg nie były remontowane przynajmniej od 1978 rok gdy tutaj się przeprowadziłem. Były one sporadycznie łatane tzw. grysikiem asfaltowym i po obrzeżach smołowane. Dlatego dziękuję Pani burmistrz i Radzie, że mamy nową nawierzchnię. Dla nas skończył się GS, a zaczął się Pewex – żartuje pan Krzysztof.

W imieniu swoim oraz radnych Małgorzaty Bernat i Katarzyny Boryckiej dziękuję p. burmistrz oraz Radzie za przychylne spojrzenie na tę inwestycję.


-Wiem, że mieszkańcy na remont tych łączników czekali wiele lat. Tym bardziej cieszę się, że będą oni mieli nie tylko równą nawierzchnię, ale także nowy parking na 16 pojazdów. Swoje samochody będą mogli też zatrzymywać rodzice, przywożący dzieci do przedszkola. Co ważne w drodze pojawiły się też nowe studzienki co po dużych opadach pozwoli na właściwe odprowadzenie wód deszczowych – powiedziała mi Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.


Koszt tego zadania to około 200 tys. zł.