KOMISJA BUDŻETU I SESJA RADY MIEJSKIEJ


.

Do najważniejszych punktów środowej sesji będą należeć: ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków z OSP w Blachowni i w Cisiu oraz wyrażenie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres 20 lat lokalu użytkowego pod ośrodek zdrowia w Łojkach dla Małgorzaty Olszewskiej.
.


.

W pierwszym punkcie można powiedzieć, że w ostatnim czasie nasi druhowie zostali docenieni, w postaci doposażenia w sprzęt.
Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu, która wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, otrzymała nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 800 tys. zł. Rada Miejska na wniosek burmistrza przekazała 500 tys. zł. 300 tys. zł dała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.Druhowie otrzymali też zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 kamera, defibrylator. Na ten cel Gmina pozyskała środki z Funduszu Spójności.

OSP Blachownia jest jednostką typu S-4 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. W listopadzie 2016 roku po wielu miesiącach przestoju udało się wybudować strażnicę. Strażacy otrzymali też samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania P450 z 2019 roku za 1.149.804 zł.

Po tych inwestycjach, doposażaniu jednostek OSP w wozy z przykrością czytam słowa

„Niestety na pierwszy ogień zadbano o wyposażenie sali konferencyjnej na potrzeby gminy i zebrań rady miejskiej, które organizowane są w strażnicy. Widać wg. Gminy Blachownia są rzeczy ważne i ważniejsze…”.

Wydaje się, że w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, a także w obecnej nasi druhowie nie powinni narzekać na małe wsparcie finansowe.

W drugiej sprawie jeśli Rada Miejska w środę wyrazi zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres 20 lat lokalu użytkowego pod ośrodek zdrowia w Łojkach, będzie to niejako wyciągnięcie dłoni do p. Olszewskiej, aby w końcu zakończyć spory sądowe, które trwały jeszcze za poprzedniej burmistrz.