INTERPELACJA W SPRAWIE ZJEŻDŻALNI

Mieszkańcy interweniują w sprawie zniszczonej zjeżdżalni na placu zabaw przy ul. Sportowej.
Urząd Miejski i ZMK został powiadomiony.