BLACHOWNIA PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM

Kilka dni temu burmistrz Blachowni na spotkaniu z przedstawicielami Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów mówiła, że Gmina rozszerza politykę senioralną. -Dzięki skutecznemu pozyskaniu środków unijnych 2,7 mln zł (co stanowi 95% dofinansowania) przy ul. Sienkiewicza 16 utworzymy Centrum Aktywności Obywatelskiej. Na bazie tego budynku chcemy powołać Klub Seniora, a może nawet Dzienny Dom Seniora. Wszystko po to, aby ludzie mieli gdzie się spotykać. Myślimy też o wsparciu rehabilitacyjnym. Naszym starszym mieszkańcom zaproponujemy większą aktywność. Chcemy, aby spośród siebie utworzyli Radę Seniorów, która będzie mówić silniejszym głosem – powiedziała Sylwia Szymańska.

Dzisiaj dalszy ukłon w stronę osób starszych- burmistrz Szymańska podpisała deklarację Polska Przyjazna Osobom Starszym.