BLACHOWNIA NA 28 MIEJSCU W POLSCE

Blachownia, na 100 najlepszych samorządów, znalazła się na 28 miejscu w Polsce (7 w woj. śląskim, 1 w powiecie częstochowskim) wśród gmin, które są najaktywniejsze w programie Czyste Powietrze za rok 2022. 

Ranking gmin został utworzony na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu „Czyste Powietrze” złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. O pozycji gminy w rankingu decydował wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych. Zestawienie opublikowały: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Polski Alarm Smogowy oraz Bank Światowy.

Jak informuje www.polskialarmsmogowy.pl/ program „Czyste Powietrze” jest impulsem da rozwiązania problemu smogu, dając jednocześnie gospodarstwom domowym możliwość znaczącego obniżenia rachunków za ogrzewanie. Efektywne wdrożenie Programu wpłynie również korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne kraju, gdyż zmniejszenie zużycia energii ograniczy konieczność importu paliw kopalnych – mówi Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Na pierwszym miejscu w rankingu znalazła się gmina Goczałkowice Zdrój, w której do programu w 2022 r. złożono 143 wnioski ( w przeliczeniu na liczbę budynków jednorodzinnych). W pierwszej 100 rankingu, prócz Blachowni, nie ma żadnej gminy z powiatu częstochowskiego.