GMINABLACHOWNIA.PL STANIE PRZED SĄDEM

Po zapoznaniu się ze skargą pokrzywdzonej na agitację wyborczą policja częstochowska uznała za zasadne oskarżenie i skierowała sprawę do Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Chodziło o ten wpis na stronie www.gminablachownia.pl przed drugą turą wyborów samorządowych czyli wyboru burmistrza Blachowni. Skarżąca uważa, że właściciel złamał ciszę wyborczą i agitował na rzecz określonego kandydata zachęcając, aby wybrać „nowego” burmistrza. Nowego, czyli sugestia jest jasna, skoro w drugiej turze wybieraliśmy po między dotychczasowym włodarzem, a kandydatem, który tej funkcji nigdy nie pełnił.

Zamiast komentarza

Najwyższa grzywna za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej wynosi od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi . Zgodnie z art. 498 Kodeksu wyborczego: „Kto, w związku z wyborami, w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania prowadzi agitacje wyborczą, podlega karze grzywny”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.