ANETTA UJMA W KRYZYSIE

Nie dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, a naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Powiatu Częstochowskiego.


W październiku Anetta Ujma przeprowadzi się z siedziby delegatury częstochowskiej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Sobieskiego 7 do starostwa powiatowego przy ul. Sobieskiego 9. Tam ma być fachowcem od zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i spraw obronnych powiatu. Nowa naczelnik będzie realizowała zadania z zakresu: zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, ochrony przed powodzią, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Anetta Ujma na tym stanowisku zastąpi Romana Gębusia z Blachowni, który jesienią tego roku odchodzi na zasłużoną emeryturę.
Obecnie w tym wydziale pracuje 12 osób. Według nieoficjalnych informacji za nowej naczelnik ma pracować tylko 5 inspektorów, w tym dwie osoby jako służba dyżurna.

Wcześniej dużo się mówiło, że Ujma może zostać dyr. Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, co przeraziło samych pracowników tej placówki. Jednak, według nieoficjalnych informacji, nie spełniała ona wymagań, aby zająć takie stanowisko.