NIE WYPALAJMY TRAW

Policja apeluje. Nie wypalamy traw. Wiosną jest najwiecej pożarów suchych traw. Praktyka ta zazwyczaj prowadzi do powstania szeregu zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka, zwierząt, a także środowiska naturalnego.
Palące się w niekontrolowany sposób suche pozostałości roślinne mogą stanowić poważne zagrożenie pożarowe, jeśli w pobliżu znajdują się lasy czy budynki – informuje KGP.
Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Przepis karny określa to w art. 131 pkt 12 „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Należy również wskazać przepis art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, zgodnie z treścią którego „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo. Więcej na KGP.

 

foto int. 998

ZAPALMY SIĘ NA NIEBIESKO

2 kwietnia Gmina Blachownia po raz ósmy zapali się na niebiesko dla autyzmu. Burmistrz Blachowni zaprasza Mieszkańców do udziału w obchodach Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu. W programie recital KORA JACKOWSKA POETKA w wykonaniu Agnieszki Łopackiej i Krzysztofa Niedźwieckiego (Centrum Aktywności Obywatelskiej godz. 18). O godz. 20 niebieskie światełko w oknie lub przed domem. 


Szczegóły na stronie www.blachownia.pl

KINDER BEZ NIESPODZIANKI

Niespodzianki nie było. III etap rozgrywek śląskich Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar KINDER wygrali faworyci. W turnieju wzięło udział ponad 70 zawodniczek z 21 drużyn.Pod siatką oglądaliśmy zawodniczki: z Mysłowic, Myszkowa, Będzina,  Zawiercia, Częstochowy Ostrów, Czeladzi i Blachowni.Turniej eliminacyjny trójek dziewcząt w minisiatkowce w grupie D-31 wygrał MKS Dwójka Zawiercie I.
Grupa D-32 wygrał UKS Tytan Ostrowy II. 
Grupa D-33 wygrała Lechia Volleyball Mysłowice II. Grupa D-34 wygrał MCKS Czeladź II.

fotorelacja 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDZIE WIOSNA CZAS PORZĄDKÓW

Prawie wszystkie znaki na niebie i ziemi, a za kilka godzin i w kalendarzu wskazują, że „idzie” wiosna.

A to oznacza czas porządków na ulicach i w parkach. Gmina jak co roku będzie sprzątać, aż się będzie kurzyło.
Na uprzątniecie czekają kilogramy liści.

Porzuconych śmieci nie brakuje też przy ścieżkach spacerowych. 

Na posprzątanie czeka również psistanek.

Uwaga właściciele piesków!

Na tym wybiegu dla pisków można zauważyć sporo potłuczonych szkieł.

 

 

 


Szkła odwrócone ostrzem do góry mogą dowodzić, że są to celowe działania.

Niektóre znaki drogowe też czekają na „myjkę”, by widoczniej ostrzegać  zmotoryzowanych kto tu ma pierwszeństwo.

ZA CHWILĘ KANALIZACJA RUSZY NA: MIARKI, PRZECHODNIEJ, KAWOWEJ, MAŁEJ, GWIEZDNEJ, SADOWEJ, POWSTAŃCÓW, MICKIEWICZA I SOSNOWEJ.

Za chwilę ruszy dalsza budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia w ramach polskiego ładu etap II. Komisja przetargowa oceniła, że firma ZTHU Stanisław Krupinski z Wrzosowej złożyła najkorzystniejszą ofertę na budowę kanalizacji w Ostrowach. Firma za swoją usługę chce – 10.527.275 zł. 

Jak informuje Urząd Miejski roboty będą polegać na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sięgaczy do granic posesji, budowie studni, dróg na poszczególnych ulicach (odtworzenie ulic asfaltowych w technologii asfaltowej, brukowanych oraz gruntowych do stanu nawierzchni utwardzonej brukowanej zgodnie z przedmiarem).

We wskazanych miejscach w dokumentacjach kanalizacja zostanie wykonana w rurach osłonowych oraz przewiertem.

Zawarcie umowy Gminy Blachownia z ZTHU Stanisław Krupinski nastąpi 24 marca br. zaś prace powinny ruszyć już w kwietniu.

Kanalizacja będzie budowana w ulicach: Miarki, Przechodniej, Kawowej, Małej, Gwiezdnej, Sadowej, Powstańców, Mickiewicza i Sosnowej.

Warto dodać, że podobne prace trwają już na Konopnickiej, Wspólnej i Krętej.

KOMISJA ZA KOMISJĄ

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i  Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Blachowni odbędzie się 20 marca o godz. 17 30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Blachowni.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Przygotowanie planu pracy na rok 2023.

5. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2022.

6. Sprawy bieżące.

7. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Blachowni 21 marca o godz. 16 w sali konferencyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Wybór sekretarza komisji.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5. Wypracowanie opinii do projektów uchwał skierowanych do Komisji.

6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni odbędzie się 21 marca o godz. 17 w sali konferencyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Wypracowanie planu pracy na rok 2023.

5. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2022.

6. Sprawy bieżące skierowane do Komisji.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

JAK CI SIĘ TAK CHCE DONOSIĆ

„Za świństewka drobne, proszę pani, Pani płaci grosze, i za świństwo większej skali, budżet panu nie nawali. Stosujemy zniżek system za abonamencik świństew.  Kto rąk nie chce kalać, zań je pokala tanio drań”.

Kto nie pamięta piosenki Kabaretu Starszych Panów „Tanie dranie”. Fantastyczny żartobliwy tekst i świetne wykonanie. Jednak patrząc na to co w kwestii donosów i anonimów dzieje się w blachowniańskim urzędzie, to już urzędnikom nie jest do żartu. 

Bo nie ma tygodnia, aby ktoś kto podpisuje się np. „…..ski” nie donosił na urzędników, burmistrza, a ostatnio nawet na przewodniczącego Rady Miejskiej. Listy słane były do sanepidu, ministerstwa sportu, prokuratury, na policję czy do „skarbówki”.

Był też donos na zniszczenie budynku przy ul. Sienkiewicza 16 (dawny zameczek).

Chodzi o kapitalny remont tego obiektu, który dzisiaj cieszy organizacje pozarządowe i mieszkańców .

W anonimach burmistrz Blachowni dostało się za wyburzenie historycznych magazynów i biurowca ZEM oraz postawienia tam brzydkiego Lidla. Z mojej wiedzy wynika, że całą nieruchomością huty zawiadywał syndyk masy upadłościowej, który po kolei wyprzedawał tereny. Gmina nie dość, że nie miała, żadnej mocy sprawczej nad tymi nieruchomościami, to jeszcze nie odzyskała kilka milionów z tytułu długu huty. Nie mówiąc, że w Blachowni nie ma lidla.

Inna anonimowa osoba grzmiała, że północna strona stawu, jest opuszczona. Brak tam toalet i punktu gastronomicznego sprawia, że tereny te są omijane przez turystów i mieszkańców.

Były też tajemnicze pisma do Ministerstwa Sportu, a ostatni donos postawił na nogi cały Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Podpisujący się  „…..ski” informował, że ścieżki nad zbiornikiem wodnym zagrażają bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu spacerujących tam osób. Chodzi o zalewany wodą z akwenu mały fragment ścieżki. Wiadomo, że trzeba tam będzie wodę wyprowadzić rurą do zbiornika i będzie to wykonane.

Donosy są też są na samych urzędników. Nie da się ukryć, że należałoby zatrudnić dodatkową osobę, aby ta odpowiadała na każde „zarzuty”. Tylko komu odpowiadać skoro to wszystko anonimy? Może tylko „…..skiemu” -jak ci się tak chce donosić na innych?Tylko patrzeć jak się pojawi anonim „po co w ogóle zmiany w Blachowni, czy nie mogło być tak jak kiedyś”?

BLACHOWNIAÑSKIE ŁABĘDZIE 2

W tym roku po raz drugi burmistrz Blachowni wręczy swoje statuetki.

Łabędzie bo o nie chodzi będą wręczone w 5 kategoriach: Pro Publico Bono za działalność społeczną i charytatywną. Przedsiębiorca – firma roku,  Sport, Turystyka i Zdrowie,  Animator Kultury -Edukator Roku – oraz „Łabędź platynowy” za całokształt .

Jak informuje Urząd Miejski statuetki mogą być przyznane osobom fizycznym, prawnym, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom, podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej, obywatelom i instytucjom innych państw.

Burmistrz zachęca wszystkich do składania wniosków do 30 kwietnia br. Wręczenie wyróżnień w miesiącu maju.  Szczegóły na www.blachownia.pl

I PO RAJDZIE

15 załóg m.in. z Krajowa, Pszczyny, Cieszyna, Częstochowy i Blachowni wzięło udział w pikniku Moto Ewa. 

Rajd z okazji dnia kobiet był ukłonem Automobilklubu Jurajskiego w stronę szybkich pań.    

Rajd, gdzie kierowcami były tylko panie, składał się z 4 konkurencji na pomiar czasu.

5 zadanie było prowadzone przez wydziała ruchu drogowego KMP w Częstochowie czyli tzw. „pijane” gogle.

Impreza udana, a panie udowodniły, że są znakomitymi kierowcami.

AJ po raz kolejny dowiódł, że tor w Wyrazowie cały czas żyje. 

DOMEK NAD ZBIORNIKIEM

Nad zbiornikiem wodnym po północnej stronie pojawił się domek.

I zagadka – jaką będzie pełnić funkcję.

Nagroda za trafną odpowiedź to przypinka z herbem Blachowni.

I mamy zwycięzcę. Pan Michał odpowiedział „to jest domek gdzie będą funkcjonować harcerze-żeglarze czyli taka niewielka szkutnia. Brawo, nagrodę prześlemy pocztą.  

11 MARCA SOŁTYSI MAJĄ SWOJE ŚWIĘTO

„Nareszcie człowiek czuje się jak sołtys: wysoko, najedzony i za nic nie odpowiada“. Kto z nas nie zna chyba najbardziej znanego powiedzenia o sołtysie z polskiej komedii „Kochaj albo rzuć”.

Zapewne wielu sołtysów woli cytat „chłop potęgą jest i basta” z powieści Władysława Reymonta „Chłopi”.

I chyba należy się trzymać tej drugiej wersji. Bo sołtys to ważna osoba, reprezentująca sołectwo na zewnątrz. Osoba taka zwołuje zebrania wiejskie, realizuje uchwały Rady Miejskiej czy Gminnej dotyczące sołectwa. Dokonuje poboru podatków, uczestniczy w sesjach oraz w pracach rady bez prawa do głosowania. Sołtys może wychodzić także z własnymi inicjatywami szczególnie gdy chodzi o fundusz sołecki, przekonując do swoich pomysłów burmistrza i radę gminy.

W Gminie Blachownia mamy 6 sołectw. Cisie, Konradów, Łojki, Nowa, Stara  Gorzelnia i Wyrazów.

 

 

 

 

Wszystkim naszym sołtysom życzę, aby praca, którą wykonują na rzecz lokalnej społeczności była źródłem ich satysfakcji i społecznego uznania. Życzę także życzliwości ludzkiej.

„INNY ŚWIAT” I „FANTAZJA” NA DZIEŃ KOBIET

Wieczór z książką

i muzyką zaproponowała Paniom w piątkowy wieczór burmistrz Sylwia Szymańska i Miejski Dom Kultury w Blachowni. Okazją był Dzień Kobiet.

W pierwszej części Iwona Herbuś mówiła o swojej książce „Inny Świat. Kim jestem”. Autorka opowiadała o powstawaniu powieści z gatunku fantastyki. Pisarka przenosi nas do świata, który jest zarazem inny i podobny do tego, który znamy. Mamy tam wątek sensacyjny i psychologiczny, ze szczyptą humoru.
Pytania do Iwony Herbuś też były ze szczyptą… humoru. Potem autorka książki za darmo rozdawała autografy. 

Jeszcze przed występami muzyków życzenia dla Pań składał Tomasza Rećko, przewodniczący Rady, a dla Panów burmistrz Blachowni.

Drugą część spotkania, przebojami, wypełnił zespół „Fantazja”. Publiczność usłyszała utwory m.in. Anny Jantar, Krystyny Giżowskiej i Andrzeja Rybińskiego.