ROZBIÓRKA LODOWISKA CZYLI KOLEJNY AKT WANDALIZMU


Dzisiaj rozpoczął się demontaż ślizgawki gminnej. Podczas robót pracownicy OSiR ujawnili dewastację.

Nieznany sprawca odgiął metalową pokrywę od agregatu chłodniczego.