REKOLEKCJE U ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA


19 marca w parafii pw. św. Michała Archanioła w Blachowni rozpoczynają się trzydniowe rekolekcje wielkopostne.
Słowo rekolekcje z języka łacińskiego (recolligere) tłumaczy się – zbierać na nowo, powtórnie.

P L A N R E K O L E K C J I W I E L K O P O S T N Y C H

Piątek 19 III sobota 20 III

Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 9, 11 i 17.
W piątek Droga Krzyżowa po Mszy św. o godz. 17.

sobota 20 III
Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 9, 11 i 17.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.30

Spowiedź wielkopostna w sobotę półgodziny przed każdym nabożeństwem czyli godz. 8.30, 10.30 i 16.30.

Niedziela 21 III
Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 7.30, 9.30, 10.45, 12 i 17

Rekolekcje poprowadzi ks. Piotr Hernoga, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Radomsku.