FRAGMENTY PRZEMÓWIENIA BURMISTRZ SYLWII SZYMAŃSKIEJ NA I SESJI

Szanowni Państwo
Drodzy Mieszkańcy Gminy
Zaproszeni Goście
Panie Przewodniczący
Szanowna Rado

Z wielką dumą i odpowiedzialnością przyjęłam decyzję Mieszkańców naszej Gminy, którzy w wyborach samorządowych po raz drugi powierzyli mi ster Miasta i Gminy Blachownia. Wybór ten to dla mnie wielki zaszczyt. Tym bardziej, że został on dokonany głosami ponad trzech tysięcy osób. Dlatego raz jeszcze serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie. Dla mnie to powód do dumy i satysfakcji, ale przede wszystkim ogromnym zobowiązaniem do dalszej ciężkiej pracy.
Czas wyborów jest zawsze oceną dotychczasowych działań, kontrolą rządzących i możliwością zmiany, gdy ta ocena jest negatywna. W moim przypadku mogę powiedzieć, że weryfikacja wypadła pozytywnie. Pozwólcie Państwo, że przytoczę słowa jednego z naszych mieszkańców „Wygrała Blachownia, wygrali ludzie, bo realnie ocenili to, co przez 4 lata zrobiliście. Żadne oszczerstwa i kłamstwa nie mogły przyćmić tego, co zostało wykonane”. Takie słowa mogą cieszyć, ale osobiście był to dla mnie bardzo ciężki i trudny czas. Tym bardziej, że nie brakowało osób, które za wszelką cenę chciały przeszkodzić w realizacji naszych zadań. Ale daliśmy radę. Dlatego dziękuję tym, którzy mnie wspierali. Z serca dziękuję mojej Rodzinie, dzieciom Mateuszowi i Marysi za pomoc i wyręczanie mnie w domowych obowiązkach. Dziękuję im za samodzielność i wyrozumiałość. Dziękuję mojemu Tacie i przyjaciołom, na których zawsze mogłam i nadal mogę liczyć. Dziękuję mojemu komitetowi wyborczemu „NATURALNIE BLACHOWNIA” na czele z pełnomocnikiem wyborczym Panią Marianną Kożuch. Dziękuję sołtysom, organizacjom pozarządowym, strażakom z ochotniczych straży pożarnych, dyrektorom szkół i pracownikom oświaty za współpracę. Podziękowania za ciężką pracę składam też kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Kochani pamiętajcie, że efekty waszej pracy poddawane są szczególnej ocenie. To od was zależy, jak mieszkańcy postrzegają także moją pracę na rzecz Gminy. Dzisiaj za sumienną pracę, na ręce dwóch sterników sekretarza Dariusza Wojciechowskiego i skarbnika Elżbiety Wolskiej, pragnę wam raz jeszcze podziękować. Dziękuję w końcu naszym Mieszkańcom, którzy przez ostatnie cztery lata wierzyli w nasze działania, dodawali otuchy i nas wspierali.

Szanowni Państwo
Do Rady Miejskiej wprowadziliśmy, aż 11 radnych. Wygraliśmy, bo prowadziliśmy kampanię wyborczą opartą na faktach, realnych osiągnięciach, na współdziałaniu i na szacunku do drugiego człowieka. Wynik głosowania to akceptacja mieszkańców dla naszych działań. Cztery lata temu do wyborów szliśmy z ogromną determinacją zmian. Przyświecało nam hasło „Razem dorównajmy najlepszym”. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nasza Gmina zmienia się. Pięknieje i staje się wygodniejsza do życia. Osiągnęliśmy imponujący skok w rankingach polskich samorządów. W ciągu ostatnich czterech lat awansowaliśmy o ponad 400 pozycji.
Jednak dzisiaj bardziej chcemy patrzeć wprzód niż oglądać się w tył. Rozpoczynamy, a w zasadzie kontynuujemy dalszy etap budowania naszej małej Ojczyzny. Naszym naturalnym bogactwem są lasy i zbiornik wodny. Przez wiele lat mówiło się, że Gmina Blachownia powinna kwitnąć turystycznie. Jednym z warunków osiągnięcia tego celu jest oczyszczenie zbiornika wodnego. I te działania czynimy. Jestem przekonana, że odmulenie jeziora i zagospodarowanie przyległych terenów, rewitalizacja centrum Blachowni, spowodują, że Gmina rozkwitnie. Chcemy, by Blachownia znowu stała się małą stolicą turystyki w północnym regionie Śląska. Miejscem, gdzie warto się zatrzymać i wypocząć.

Drodzy Mieszkańcy
Blachownia ma ogromny potencjał możliwości. Przez ostatnie 4 lata urzędowania na stanowisku burmistrza poznałam wielu wspaniałych ludzi, działających w organizacjach pozarządowych. To jest nasze największe bogactwo. I chce to wykorzystać, dla budowania jeszcze lepszej przyszłości Gminy.

Szanowni Państwo
Teraz chciałabym kilka słów skierować do Państwa radnych, którzy przed chwilą złożyli ślubowanie. Otrzymaliście, niektórzy po raz pierwszy, inni po raz kolejny, kredyt zaufania swoich wyborców. Teraz przede wami czas wytężonej pracy. Starajcie się rzetelnie wykonywać zobowiązania wobec wyborców, odkładając na bok uprzedzenia i własne interesy. Czas pokazuje, że tylko współpraca buduje i zasługuje na uznanie. Mam nadzieję, że przez najbliższe 5 lat na sali sesyjnej będzie tylko dobra współpraca, a sprawą najważniejszą będzie interes gminy i jej Mieszkańców. Nasza „lokomotywa” przemian przez ostatnie cztery lata miała przed sobą szeroką drogę. Pozostając na niej z pewnością dotrzemy do upragnionego celu. Ze swojej strony deklaruję pełną współpracę i dyspozycyjność. Razem budujmy piękną, wygodną do życia Gminę, maksymalnie wykorzystując środki finansowe z alokacji unijnej i krajowej. Już dzisiaj zapraszam wszystkich radnych do współpracy, zapraszam wszystkich, którym na sercu leży dobro Blachowni.

Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie
Sylwia Szymańska Burmistrz Blachowni