PAN ZBADA ŚRODOWISKO

stawBurmistrz Blachowni informuje o podpisaniu umowy z Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Jej przedmiotem jest wykonanie, do 21 grudnia br., badań wybranych elementów środowiska oraz opracowanie koncepcji stanowiącej podstawę do rewitalizacji obszaru miejskiego Blachowni, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zalewu i terenów przyległych do zbiornika.

Wyniki prac mają posłużyć do przygotowania wniosku Gminy Blachownia o 95% na dofinansowanie niezbędnych prac, które przywrócą atrakcyjność zalewu i otaczających go obszarów zielonych.

Co obejmą badania Instytut PAN można przeczytać na http://blachownia.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.