KOLEJNE MILIONY DLA BLACHOWNI

Blachowniański urząd miejski informuje o pozyskaniu kolejnych milionów złotych dla Blachowni.
-Tym razem pozyskałam 2,7 mln zł dofinansowani (95% kosztów kwalifikowanych) na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w centralnej części miasta – mówi Pani Sylwia Szymańska.
Zakres prac rozpocznie się wczesną wiosną i obejmie: całkowitą przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ul. Sienkiewicza i ul. 1 Maja, rozbudowę parkingu, dróg wewnętrznych terenów utwardzonych, budowę zatoki autobusowej wraz z wiatami przystankowymi, budowę pawilonów obsługi pasażera wraz z toaletami i punktem informacyjnym, budowę wiat parkingowych dla rowerów, budowę oświetlenia LED i montaż elektronicznej tablicy informacyjnej, oraz kompleksową przebudowę sieci kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej.
-Mieszkańcy naszej Gminy zyskają nowoczesną i pozytywnie wpływającą na środowisko infrastrukturę komunikacji publicznej, która w znacznym stopniu poprawi także architekturę centrum miasta. Całość prac zakończymy do końca maja 2019 roku, a łączna wartość zadanie to prawie 4,5 mln zł – dodała Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.