PODATKI NA TYM SAMYM POZIOMIE, DIETY RADNYCH LEKKO W GÓRĘ, PENSJA BURMISTRZ W DÓŁ

Za nami III sesja Rady Miejskiej w Blachowni. Najważniejsze uchwały to: ustalenie podatków od nieruchomości, od środków transportowych, przyjęcie Gminnych Programów. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 oraz program pomocowy Mieszkańcom Gminy w zakresie dożywiania do 2023 roku.
Najważniejsza informacji, radni poparli propozycję burmistrz Szymańskiej, aby nie podnosić żadnych podatków. Opłaty zatem w 2019 roku zostaną na tym samym poziomie co w tym roku. Radni w głosowaniu jednogłośnie zdecydowali się na podniesienie diety, które nie były podnoszone od 2006 roku.
Diety zostały podniesione od 3 do 7 proc. I tak przewodniczący Rady będzie zarabiał 1.342 zł. Wiceprzewodniczący 75 proc. tej kwoty czyli 1006,56 zł. Przewodniczący (na razie) jednej z trzech Komisji 67 proc. – 899,19 zł. Wiceprzewodniczący i sekretarz Komisji 63 proc. – 845,46 zł, radny bez funkcji 55 proc. czyli 738,10 zł. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji czy komisji radny traci 10 proc. swojej diety.
Na zakończenie radni obniżyli pensje burmistrz Blachowni do 9.992 zł brutto. Dodam, że 5 lat temu (według danych z UM) burmistrz zarabiał miesięcznie 11.650 zł brutto czyli o 1.658 zł więcej niż obecny burmistrz.
Co warto podkreślić radni w głosowaniu byli niezwykle zgodni, a sesja przebiegła w dobrej atmosferze, o co trudno było w poprzedniej kadencji.

SPOTKANIE ZE STAROSTĄ


Już powyborczo, a jeszcze przedświętecznie. Starosta Krzysztof Smela w czwartek spotkał się z samorządowcami powiatu częstochowskiego.

Starosta wręczył wójtom, burmistrzom i przewodniczącym Rad specjalne listy gratulacyjne.

Na spotkaniu, w którym brała udział burmistrz Sylwia Szymańska i przewodniczący Rady Paweł Hreczański, samorządowcy rozmawiali o współpracy oraz o ustawie o transporcie zbiorowym.

ZMARŁ STEFAN MUSIAŁ, BYŁY BURMISTRZ BLACHOWNI

W wieku 84 lat zmarł Pan Stefan Musiał.
Śp. Stefan Musiał pracował w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Częstochowie. Od 1990 roku, przez 8 lat, pełnił funkcje burmistrza Miasta i Gminy Blachownia. Potem w III kadencji był jeszcze radnym Gminy.

Blachownia burmistrzowi Musiałowi zawdzięcza m.in. oczyszczalnię ścieków przy ul. Starowiejskiej, stację uzdatnia wody przy ul. 1-go Maja, dokończenie budowy budynku Urzędu Miejskiego oraz budowę kanalizacji. Za kadencji śp. burmistrza powstał też bank, nowoczesna sieć telefoniczna oraz telewizja kablowa.

Rodzinie i przyjaciołom śp. Pana Stefana składam wyrazy współczucia.

BLACHOWNIA WYRÓŻNIONA PRZEZ MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU


-To zaszczyt was poznać. Czekam na was za rok, na kolejne doskonałe pomysły – mówił na Gali wręczenia nagród Jerzy Kwieciński, minister Inwestycji i Rozwoju.

Uroczystość wręczenia wyróżnień i nagród odbyła się w ramach 24 Konferencji Klimatycznej w Katowicach. Wśród wyróżnionych znalazła się także Gmina Blachownia, którą w czwartek na Śląsku reprezentowali burmistrz Sylwia Szymańska i przewodniczący Rady Paweł Hreczański.
W kategorii samorządów jury statuetkę przyznało miastu Szczecin. Konkretnie za szczecińskie ekoporty czyli punkty zbiórki odpadów komunalnych, które już się wpisały w panoramę miasta i świadomość mieszkańców.
Blachownia natomiast została dostrzeżona w Warszawie za rekultywację śródmiejskiego zbiornika wraz jego zagospodarowaniem otoczenia.


-Gratuluję wszystkim z serca, bo wiem jak dzisiaj ciężko osiągnąć sukces, a pewnie zazdrośników wam nie brakowało, którzy życzyli tylko jak najgorzej – mówił prowadzący Galę Radek Brzózka, dziennikarz i prezenter telewizyjny.

-To ogromne dla nas zaskoczenie i wyróżnienie. Nasza mała gmina, jako jedyna z Regionu Północnego Województwa Śląskiego znalazła się wśród innych dużych miast obok Szczecina, Rudy Śląskiej, Świnoujścia czy Wieliczki. Bardzo się cieszę, że nasze starania zostały zauważone w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Wyróżnienie to także sygnał dla nas, że idziemy w dobrym kierunku, które naszą Gminę czynią bardziej przyjazną dla ludzi i bardziej eko. Miałam okazję rozmawiać z Panem Ministrem o naszych działaniach. Jak się okazało minister często przejeżdża DK 46 właśnie przez naszą Gminę, ale najczęściej w nocy. Obiecał, że jeśli znajdzie chwilę czasu zajrzy do Blachowni w dzień – powiedziała mi Sylwia Szymańska burmistrz Blachownia.

MEDIA O PLANACH BUDOWY TORU W WYRAZOWIE

Częstochowa, Blachownia i Automobilklub Częstochowski podpisały porozumienie w sprawie wspólnej intencji odbudowy toru samochodowo-kartingowo-motocyklowego w Wyrazowie. Inwestycja ma szansę zmienić go w jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.
Trójstronne porozumienie, we wtorek 4 grudnia w częstochowskim „Odwachu”, wspólnie podpisali prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska oraz prezes Automobilklubu Częstochowskiego Marcin Stryczak. Umowa to pierwszy, oficjalny etap współpracy, która w przyszłości ma doprowadzić do tego, że zaniedbany obecnie tor leżący tuż za granicami administracyjnymi miasta, odzyska dawną świetność. Może nawet stanie się wzorem dla innych inwestycji związanych ze sportem motorowym.

Więcej na stronie www.czestochowa.pl

Nowe szanse dla toru w Wyrazowie. Trenował tam Kubica
/>Czy przed torem Wyrazów, na którym kiedyś trenował sam Robert Kubica, stoi wielka przyszłość? Blachownia, Częstochowa i Automobilklub Częstochowski chcą współpracować, by do tego doprowadzić.

Więcej na http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,24242490,nowe-szanse-dla-toru-w-wyrazowie-trenowal-tam-kubica.html

TV Orion
Chcą zbudować nowy tor w Wyrazowie

To będzie silnik napędowy dla całego subregionu województwa śląskiego. We wtorek miasto Częstochowa, gmina Blachownia i Automobilklub częstochowski podpisali specjalne porozumienia w sprawie rozpoczęcia starań o budowę toru samochodowo- cartingowo-motocyklowego w Wyrazowie.

Więcej na http://tvorion.pl/?action=show_news&idNews=26359

POROZUMIENIE W SPRAWIE TORU W WYRAZOWIE


To może być silnik napędowy do wielkiego ścigania w województwie śląskim. We wtorek Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni, Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy i Marcin Stryczak, prezes Zarządu Automobilklubu Częstochowskiego podpisali specjalne porozumienia w sprawie rozpoczęcia starań o budowę toru samochodowo- cartingowo-motocyklowego w Wyrazowie.

BLACHOWNIA ZAUWAŻONA PRZEZ MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU

Projekt pod nazwą „Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia” został nominowany do głównej nagrody w konkursie „Polskie Inwestycje Przyszłości” w kategorii „Ekologiczna jednostka samorządu terytorialnego”. Zapewne nie należy się spodziewać głównej nagrody, ale samo zauważenie tej inwestycji na szczeblu kraju jest dla naszej Gminy ogromnym wyróżnieniem. Co ważne konkurs jest wydarzeniem wpisujący się w 24. Sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Międzynarodowe spotkanie jest najważniejszym wydarzeniem na świecie, dotyczącym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Jest to wyróżnienie projektów unijnych, które szczególnie wpływają na ochronę środowiska i stanowią przykład biznesowego sukcesu, skutecznego wdrażania innowacji oraz dobrych praktyk. -Już sama nominacja jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i dostrzeżeniem naszej ciężkiej 4-letniej pracy na rzecz mieszkańców Gminy przez najważniejsze władze naszego kraju -wyjaśnia Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

Nagrody za projekty proekologiczne 6 grudnia wręczy Jerzy Kwieciński, minister Inwestycji i Rozwoju. Gala odbędzie się w sali audytoryjnej Muzeum Śląskiego w Katowicach.
zdjęcie źródło internet