RONDO IM. JANA PAWA II


2 lutego radni większością głosów zdecydowali, że skrzyżowanie u zbiegu dwóch ulic 1-go Maja i Sienkiewicza będzie nosić nazwę „Rondo im. Jana Pawła II”. Inicjatorami nowej nazwy było 8. radnych. Barbara Bagmat, Małgorzata Bernat, Katarzyna Borycka, Tomasz Czech, Krzysztof Czerwik, Marek Kułakowski, Jerzy Szkurłat i Dariusz Wącław. Za nazwą dla ronda głosowało 10 radnych. Na wprowadzenie stosownej uchwały nadającej nową nazwę rondu czekaliśmy od września 2021 roku, na zamieszczenie nazwy na mapach czekaliśmy 2 miesiące.