DZIERŻAWA NA 20 LAT PRZEGŁOSOWANA


Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Blachowni była sprawa wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości 1300 m kw. położonej po północnej stronie zbiornika wodnego.


Po informacjach przedstawionych przez burmistrz Blachowni na temat efektów konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania północnej strony zbiornika, samych uwag zgłaszanych przez mieszkańców oraz odpowiedzi Urzędu Miejskiego, pytania na sesji zadawali też radni.
Sylwia Szymańska mówiła m.in. iż inwestowaniem za plażą od strony ul. Wczasowej zainteresowanych jest blisko 40 podmiotów gospodarczych. Mieszkańcy w konsultacjach najczęściej proponowali, aby to nasz gmina za własne środki wybudowała gastronomię, a potem wybudowany obiekt przekazała w dzierżawę prywatnej firmie. Burmistrz tłumaczyła, że nie ma takiej możliwości ze względu na prowadzone i planowane inwestycje chociażby kanalizacyjne. Gminy nie stać na dodatkowe wysokie wydatki. A byłby to koszt 4-5 mln zł. Po to chcemy dać dzierżawę na 20 lat, aby takiemu przedsiębiorcy opłacało się zainwestować w ten teren. Jednocześnie, wbrew niedorzecznym informacjom jakie można wyczytać na różnych stronach internetowych, uspokajam – nikt dla mieszkańców nie będzie zamykać plaży czy ścieżek rowerowych na zbiornikiem i też nie będzie pobierał opłat – dodała Sylwia Szymańska.

Po otrzymaniu pełnych informacji radni w głosowaniu dali zielone światło dla dzierżawy na 20 lat. Za głosowało 11. radnych, a 3. było przeciw.