TRWA SESJA RM

Program obrad to przyjęcie:
-planów komisji RM
-programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Blachownia
-zmian w budżecie i WPF
-uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania z budynków mieszkalnych, gospodarczych w gminie Blachownia.