BO – RUSZA KOLEJNA EDYCJA

Dotychczas sześciu edycjach BO naszej gminie zrealizowano, i przygotowuje się do realizacji, łącznie 100 zadań na kwotę blisko 2 mln zł.

-Zadania BO stanowią znaczące i oczekiwane przez naszych mieszkańców uzupełnienie głównych inwestycji wykonywanych przez władze samorządowe. Są również bezpośrednim przejawem partycypacji społecznej w wydatkowaniu środków publicznych i umożliwiają podjęcie – przez samych mieszkańców – indywidualnych i grupowych działań na rzecz zmiany najbliższego otoczenia. Budżet Obywatelski w Blachowni przyniósł wymierne efekty infrastrukturalne i buduje poczucie współodpowiedzialności władz samorządowych i mieszkańców w planowaniu i urzeczywistnieniu potrzebnych zmian z poszanowaniem zasad celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków budżetowych – wyjaśnia burmistrz Sylwia Szymańska.