DWA SERDUSZKA CZTERY OCZY

Serce nakretkowe już przynosi dobre owoce.


-Dzięki życzliwości naszych mieszkańców szybko napełniliśmy metalowe serce i mogliśmy pomóc pierwszemu dziecku. Nakrętki zostały przekazane rodzicom 13-letniego Tobiaszka, który urodził się z porażeniem mózgowym. Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na rehabilitację chłopca i zakup niezbędnego zaopatrzenia ortopedycznego – wyjaśnia burmistrz Sylwia Szymańska, na stronie Urzędu Miejskiego.


Na Pl. Niepodległości stoi jeszcze jedno serce – miłości. 14 lutego świat obchodzi Dzień Świętego Walentego. Dzień zakochanych to dobra okazja, aby sfotografować się ze swoim lubym. Być może tu się narodzi nowa miłość, ktoś pod tym sercem znajdzie swoje wyśnione słoneczko?