OTWARCIE LODOWISKA DZISIAJ O GODZ. 14

Spieszcie się na lodowisko z własnymi łyżwami zanim rząd ponownie je zamknie i zanim miną mrozy.